Privancyverklaring Adoptiebasket

Lees hier de volledige privacyverklaring van Adoptiebasket

Inleiding
Adoptiebasket vindt betrouwbaarheid zeer belangrijk. Jouw privacy beschermen maakt daar onderdeel van uit, je gegevens worden door ons dan ook met zorgvuldigheid behandeld en niet gedeeld met derden echter wel met de leverancier van de baskets. In deze privacyverklaring geven wij graag inzicht in de gegevens die wij eventueel van je verzamelen en wat wij hiermee doen. Ook kun je in dit document lezen hoe je gebruik kunt maken van je recht tot verwijdering van je gegevens uit ons systeem en je recht tot inzage en overdraagbaarheid. Voor eventuele vragen zijn wij uiteraard te bereiken op de aangegeven contactadressen. 

De privacyverklaring kan indien nodig door ons aangepast worden. De laatste aanpassing die is gedaan dateert van 24 mei 2018. Via de hyperlink in onze e-mailhandtekeningen en op de website www.adoptiebasket.nl/CONTACT/privacyverklaring/ kun je altijd de meest recente versie raadplegen. Door gebruik te maken van onze website(s) geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze dienstverlening en websites geef je ons bepaalde gegevens over jezelf of organisatie. Deze gegevens, of een deel hiervan, kunnen wij verwerken in de systemen waarmee wij werken. Welke gegevens dit zijn is afhankelijk van onze diensten en/of functionaliteiten jij gebruikt.
Wij verwerken gegevens met een of meer van de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan;
  • Facturatie als het een betaalde dienst betreft. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
  • Jou de mogelijkheid bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten van onze websites;
  • Om de communicatie met je op te starten en te onderhouden middels e-mail, telefoon en post.

Cookies en klikgedrag
Op de websites van Adoptiebasket houden wij algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest bekeken webpagina’s. Deze informatie maakt het voor ons mogelijk de website te optimaliseren en analyses uit te voeren over het gebruik van onze websites en digitale campagnes.
De websites van Adoptiebasket maken gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Deze zijn nodig om gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteiten van de website zoals bijvoorbeeld aanmeldformulieren.
Ontvang je liever geen cookies? Dan kun je deze uitzetten in de instellingen van je browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de websites werken op je computer, tablet of mobiele telefoon.

Social media
Adoptiebasket maakt gebruik van de social mediakanalen LinkedIn, Facebook, en Instagram. Wanneer je ons volgt, of wanneer wij jou volgen, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Voor vragen rondom het privacybeleid van deze social mediakanalen, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van de betreffende organisatie. 

Aanmeldformulieren
Zowel online als offline kunnen wij je gegevens vragen om je te kunnen aanmelden voor een adoptieproces. Deze gegevens worden door ons vastgelegd in ons systeem. Door het invullen en versturen van de formulieren geef je akkoord voor het opnemen van je gegevens. Je kunt te allen tijde aangeven dat wij je gegevens moeten verwijderen. Hiervoor verwijzen we je graag door naar de alinea ‘Contact’.

Verstrekking aan derden
Adoptiebasket geeft geen gegevens door aan derden, met uitzondering van partijen die noodzakelijk zijn voor de adoptieaanvragen. Deze gegevens moeten worden gedeeld met partijen die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht. 
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Links naar andere websites
Indien wij verwijzen naar een URL van een andere website eigenaar, draagt Adoptiebasket geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partij met jouw gegevens omgaat. Kijk op de betreffende website of deze een privacyverklaring bevat of vraag deze op. Wij verstrekken geen gegevens aan de andere website eigenaar.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. De exacte bewaartermijn is wisselend per soort contact en wettelijk vastgelegd.

Contact 
Voor alle vragen en opmerkingen aangaande privacy, kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres bloemenbasket@outlook.com. Geef graag duidelijk aan wat je vraag of opmerking is. Mogelijke redenen om contact op te nemen zijn bijvoorbeeld:

  • Je wilt inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen
  • Je wilt graag toelichting op een specifieke passage in deze privacyverklaring
  • Je wilt je gegevens (deels) laten verwijderen

Indien je je gegevens (deels) wil laten verwijderen, geef in je e-mail dan graag aan wat je wilt met behulp van onderstaande omschrijvingen:

  1. Ik wil mijzelf alleen afmelden voor mailingen, maar e-mailverkeer met de medewerkers één op één behouden
  2. Ik wil mijzelf afmelden voor alle e-mails
  3. Ik wil al mijn gegevens volledig verwijderen. Let op: wij kunnen na verwijdering van je gegevens op geen enkele wijze contact meer met je opnemen.

Indien je geen toelichting geeft in je bericht of geen gebruik maakt van deze omschrijvingen, zullen wij genoodzaakt zijn je per e-mail te vragen naar je exacte wens t.a.v. verwijdering van gegevens.

Heb je andere vragen die niet te maken hebben met privacy? Stuur dan je e-mail met vragen naar bloemenbasket@outlook.com