Fokkesteeg treed ook toe tot het platform


Namens het wijkplatform Fokkesteeg - 24 november 2020 

Vanuit de wijk kregen wij als bestuur van het wijknetwerk de vraag of wij een hanging basket wilden betalen voor een paar wijkbewoners, die graag hun straat wilden opfleuren. Helaas kunnen wij hier niet aan beginnen omdat ons budget hier niet toereikend voor is. 

Wel wilden we bekijken wat er dan wél mogelijk is. Onze zoektocht leidde ons naar de wijk Blokhoeve/Huis de Geer/Zuilenstein, waar een buurtbewoonster op het leuke idee van adoptiebaskets is gekomen, in samenwerking met City Flowers en Cubord Signmaker.